Calitate

Obiectivul nostru principal este de a furniza produse de un înalt nivel calitativ, astfel încât să satisfacem pe deplin cerinţele tuturor părţilor interesate, cât şi prevederile legale şi reglementate aplicabile.

Realizarea acestui obiectiv ne ajută să ne menţinem în competiţie în domeniul nostru de activitate: proiectare, dezvoltare, producţie de servomotoare fără perii, traductoare de poziţie de tip resolver, motoare de cuplu, motoare lineare, frâne electromagnetice si întreţinere pentru acestea.

În acest scop ne propunem să menţinem funcţionarea Sistemului de Management Integrat: Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.


Obiective în domeniul Managementului Calităţii:

 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării Sistemului de Management al Calităţii;
 • Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor, prin furnizarea de produse de calitate;
 • Creşterea competenţei personalului;
 • Ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, pentru a realiza performanţă şi eficienţă.

Obiective în domeniul Managementului Mediului:

 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării Sistemului de Management de Mediu;
 • Reducerea poluării mediului înconjurător;
 • Valorificarea ritmică a deşeurilor.

Obiectivele în domeniul Managementului Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a funcţionării Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale;
 • Evaluarea riscurilor asociate activităţilor ori de câte ori au loc modificări ale proceselor, practicilor sau resurselor;
 • Instruirea, formarea şi perfecţionarea angajaţilor în corelaţie cu sarcinile de muncă şi cu riscurile la care sunt expuşi;
 • Îmbunătăţirea continuă a nivelului de securitate la locurile de muncă prin măsuri care iau în considerare principiile generale de prevenire.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, fiecare angajat, trebuie să fie pe deplin conştient de responsabilitatea personală faţă de calitatea lucrărilor realizate, de protejarea mediuli înconjurător şi de îmbunătăţirea continuă a siguranţei locurilor de muncă. Descarcă Certificate ISO Sistem Euroteh.